Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

18.08.2014 - č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeň...

Předpis č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

18.08.2014 - č. 89/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Věze... - ve znění 166/2014 Sb.

Předpis č. 89/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

18.08.2014 - č. 474/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se ... - ve znění 166/2014 Sb.

Předpis č. 474/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

18.08.2014 - č. 151/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se ... - ve znění 166/2014 Sb.

Předpis č. 151/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.

č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a z...

Předpis č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 168/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z pov...

Předpis č. 168/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

č. 167/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním...

Předpis č. 167/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování ...

Předpis č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků voje...

Předpis č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

08.08.2014 - č. 144/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb...

Předpis č. 144/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

08.08.2014 - č. 468/2012 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 144/2014 Sb.

Předpis č. 468/2012 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

07.08.2014 - č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních dru...

Předpis č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

č. 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečn...

Předpis č. 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Předpis č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

06.08.2014 - č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

č. 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Předpis č. 162/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

04.08.2014 - č. 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č...

Předpis č. 162/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

04.08.2014 - č. 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů - ve znění 162/2014 Sb.

Předpis č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů

č. 161/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených ...

Předpis č. 161/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů