Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 143/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 143/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 144/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 144/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

01.01.2015 - č. 432/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 432/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

01.01.2015 - č. 450/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění někt... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 450/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

01.01.2015 - č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

01.01.2015 - č. 272/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 272/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

01.01.2015 - č. 181/2007 Sb. - Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu be... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 181/2007 Sb. - Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 46/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 46/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

01.01.2015 - č. 48/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 48/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.

01.01.2015 - č. 80/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování pl... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 80/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

01.01.2015 - č. 155/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 155/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007

01.01.2015 - č. 157/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 157/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 329/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíje... - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 329/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

01.01.2015 - č. 333/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 333/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

01.01.2015 - č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trest... - ve znění 257/2014 Sb.

Předpis č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2015 - č. 404/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 404/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

01.01.2015 - č. 83/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 83/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.01.2015 - č. 113/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 113/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 336/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 336/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy