Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.04.2014 - č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a re...

Předpis č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

29.04.2014 - č. 528/2004 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a re... - ve znění 73/2014 Sb.

Předpis č. 528/2004 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

29.04.2014 - č. 204/2012 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční l... - ve znění 73/2014 Sb.

Předpis č. 204/2012 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře

č. 77/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně r...

Předpis č. 77/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

č. 76/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a ...

Předpis č. 76/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

č. 75/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 75/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárod...

Předpis č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

24.04.2014 - č. 69/2014 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární...

Předpis č. 69/2014 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

24.04.2014 - č. 255/1999 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární... - ve znění 69/2014 Sb.

Předpis č. 255/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

24.04.2014 - č. 456/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255... - ve znění 69/2014 Sb.

Předpis č. 456/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

24.04.2014 - č. 102/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255... - ve znění 69/2014 Sb.

Předpis č. 102/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

22.04.2014 - č. 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

22.04.2014 - č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

22.04.2014 - č. 280/1992 Sb. - Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravot... - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 280/1992 Sb. - Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

22.04.2014 - č. 551/1991 Sb. - Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 551/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

22.04.2014 - č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění - ve znění 60/2014 Sb.

Předpis č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

15.04.2014 - č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových l...

Předpis č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

15.04.2014 - č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitníc...

Předpis č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

15.04.2014 - č. 125/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona... - ve znění 53/2014 Sb.

Předpis č. 125/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v...

Předpis č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském