Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr...

Předpis č. 178/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

29.08.2014 - č. 155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění - ve znění 182/2014 Sb.

Předpis č. 155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění

29.08.2014 - č. 6/2002 Sb. - Zákon o soudech a soudcích - ve znění 314/2008 Sb.

Předpis č. 6/2002 Sb. - Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

29.08.2014 - č. 264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 182/2014 Sb.

Předpis č. 264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

29.08.2014 - č. 218/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém poji... - ve znění 182/2014 Sb.

Předpis č. 218/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

29.08.2014 - č. 261/2007 Sb. - Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů - ve znění 182/2014 Sb.

Předpis č. 261/2007 Sb. - Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

29.08.2014 - č. 314/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcí... - ve znění 185/2014 Sb.

Předpis č. 314/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

Předpis č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

Předpis č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi...

Předpis č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve stře...

Předpis č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č...

Předpis č. 174/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Předpis č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazová...

Předpis č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

18.08.2014 - č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeň...

Předpis č. 166/2014 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

18.08.2014 - č. 89/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Věze... - ve znění 166/2014 Sb.

Předpis č. 89/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

18.08.2014 - č. 474/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se ... - ve znění 166/2014 Sb.

Předpis č. 474/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

18.08.2014 - č. 151/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se ... - ve znění 166/2014 Sb.

Předpis č. 151/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.

č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a z...

Předpis č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně