Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 361/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služ...

Předpis č. 361/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.01.2015 - č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních fina... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2015 - č. 362/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 362/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 149/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 149/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

01.01.2015 - č. 363/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 363/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 418/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 418/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

01.01.2015 - č. 365/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 365/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 483/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 483/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.

01.01.2015 - č. 137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách - ve znění 341/2013 Sb.

Předpis č. 137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách

01.01.2015 - č. 218/2006 Sb. - Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních ... - ve znění 249/2014 Sb.

Předpis č. 218/2006 Sb. - Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

01.01.2015 - č. 255/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 255/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtné... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

01.01.2015 - č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o o... - ve znění 346/2014 Sb.

Předpis č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

01.01.2015 - č. 415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při ... - ve znění 206/2014 Sb.

Předpis č. 415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

01.01.2015 - č. 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč... - ve znění 204/2014 Sb.

Předpis č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

01.01.2015 - č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - ve znění 347/2014 Sb.

Předpis č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

01.01.2015 - č. 82/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdní... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 82/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

01.01.2015 - č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

01.01.2015 - č. 141/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 141/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006