Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 120/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a ...

Předpis č. 120/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 119/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních c...

Předpis č. 119/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

č. 118/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veře...

Předpis č. 118/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

28.06.2014 - č. 107/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o s...

Předpis č. 107/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu

28.06.2014 - č. 351/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatu... - ve znění 107/2014 Sb.

Předpis č. 351/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu

č. 115/2014 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Předpis č. 115/2014 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

č. 117/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak...

Předpis č. 117/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

č. 116/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskyto...

Předpis č. 116/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

24.06.2014 - č. 325/1999 Sb. - Zákon o azylu - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 325/1999 Sb. - Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

24.06.2014 - č. 301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a příjmení - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

24.06.2014 - č. 18/2004 Sb. - Zákon o uznávání odborné kvalifikace - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 18/2004 Sb. - Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

24.06.2014 - č. 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách

24.06.2014 - č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce

24.06.2014 - č. 101/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc...

Předpis č. 101/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

24.06.2014 - č. 29/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníc... - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 29/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

24.06.2014 - č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR - ve znění 101/2014 Sb.

Předpis č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

č. 114/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Předpis č. 114/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

20.06.2014 - č. 112/2014 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu ...

Předpis č. 112/2014 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

20.06.2014 - č. 113/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolek...

Předpis č. 113/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 113/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Doda...

Předpis č. 113/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně