Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 344/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádoste...

Předpis č. 344/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2015 - č. 167/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařa... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 167/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 346/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 346/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 306/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 306/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 347/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 347/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 500/2004 Sb. - Správní řád - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

01.01.2015 - č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

01.01.2015 - č. 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné o... - ve znění 269/2014 Sb.

Předpis č. 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

01.01.2015 - č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268...

Předpis č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 115/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provád... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 115/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

01.01.2015 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou...

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2015 - č. 182/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 182/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

01.01.2015 - č. 356/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 356/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2015 - č. 543/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 543/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

01.01.2015 - č. 358/2014 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnost...

Předpis č. 358/2014 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2015 - č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících - ve znění 197/2014 Sb.

Předpis č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 359/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a další...

Předpis č. 359/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 579/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 579/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů

01.01.2015 - č. 360/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 360/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 412/2005 Sb. - Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způso... - ve znění 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 412/2005 Sb. - Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti