Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjm... - ve znění 192/2014 Sb.

Předpis č. 207/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2015 - č. 260/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 260/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 454/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 454/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

01.01.2015 - č. 147/2002 Sb. - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském - ve znění 179/2014 Sb., 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 147/2002 Sb. - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

01.01.2015 - č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 150/2002 Sb. - Zákon soudní řád správní

01.01.2015 - č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 294/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 294/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.

01.01.2015 - č. 323/2002 Sb. - Vyhláška o rozpočtové skladbě - ve znění 464/2013 Sb.

Předpis č. 323/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

01.01.2015 - č. 344/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádoste...

Předpis č. 344/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2015 - č. 167/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařa... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 167/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 346/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 346/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 306/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 306/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 347/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 347/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 500/2004 Sb. - Správní řád - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

01.01.2015 - č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

01.01.2015 - č. 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné o... - ve znění 269/2014 Sb.

Předpis č. 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

01.01.2015 - č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268...

Předpis č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 115/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provád... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 115/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

01.01.2015 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou...

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví