Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše ú...

Předpis č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

01.01.2015 - č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ... - ve znění 239/2013 Sb.

Předpis č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2015 - č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách ČR - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách České republiky

01.01.2015 - č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím - ve znění 181/2014 Sb.

Předpis č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím

01.01.2015 - č. 266/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplat... - ve znění 17/2014 Sb.

Předpis č. 266/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

01.01.2015 - č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv

01.01.2015 - č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst... - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi

01.01.2015 - č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

01.01.2015 - č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení daní - ve znění 267/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

01.01.2015 - č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2015 - č. 309/2000 Sb. - Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřov... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 309/2000 Sb. - Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

01.01.2015 - č. 191/1999 Sb. - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného v... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 191/1999 Sb. - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

01.01.2015 - č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání - ve znění 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

01.01.2015 - č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhovýc... - ve znění 351/2014 Sb.

Předpis č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

01.01.2015 - č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - ve znění 239/2013 Sb.

Předpis č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.01.2015 - č. 418/2001 Sb. - Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - ve znění 365/2014 Sb.

Předpis č. 418/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti