Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 555/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

01.01.2015 - č. 589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stá... - ve znění 267/2014 Sb., 436/2004 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 589/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2015 - č. 359/1992 Sb. - Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 359/1992 Sb. - Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech

01.01.2015 - č. 593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 593/1992 Sb. - Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.01.2015 - č. 16/1993 Sb. - Zákon o dani silniční - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 16/1993 Sb. - Zákon České národní rady o dani silniční

01.01.2015 - č. 14/1993 Sb. - Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 14/1993 Sb. - Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

01.01.2015 - č. 97/1993 Sb. - Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 97/1993 Sb. - Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

01.01.2015 - č. 19/1993 Sb. - Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a z... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 19/1993 Sb. - Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

01.01.2015 - č. 20/1993 Sb. - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 20/1993 Sb. - Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.01.2015 - č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu - ve znění 331/2014 Sb.

Předpis č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

01.01.2015 - č. 42/1994 Sb. - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 42/1994 Sb. - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.01.2015 - č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti - ve znění 340/2014 Sb.

Předpis č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

01.01.2015 - č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě

01.01.2015 - č. 237/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrá... - ve znění 338/2014 Sb.

Předpis č. 237/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

01.01.2015 - č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojišt... - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

01.01.2015 - č. 290/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - ve znění 168/2014 Sb.

Předpis č. 290/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

01.01.2015 - č. 273/1996 Sb. - Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 273/1996 Sb. - Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

01.01.2015 - č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování d...

Předpis č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů