Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 358/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 358/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 412/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 412/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

01.01.2015 - č. 356/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 356/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 388/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

01.01.2015 - č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

01.01.2015 - č. 455/1991 Sb. - Živnostenský zákon - ve znění 140/2014 Sb., 267/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.01.2015 - č. 570/1991 Sb. - Zákon o živnostenských úřadech - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 570/1991 Sb. - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech

01.01.2015 - č. 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 555/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

01.01.2015 - č. 589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stá... - ve znění 267/2014 Sb., 436/2004 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 589/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2015 - č. 359/1992 Sb. - Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 359/1992 Sb. - Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech

01.01.2015 - č. 593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 593/1992 Sb. - Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.01.2015 - č. 16/1993 Sb. - Zákon o dani silniční - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 16/1993 Sb. - Zákon České národní rady o dani silniční

01.01.2015 - č. 14/1993 Sb. - Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 14/1993 Sb. - Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

01.01.2015 - č. 97/1993 Sb. - Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 97/1993 Sb. - Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

01.01.2015 - č. 19/1993 Sb. - Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a z... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 19/1993 Sb. - Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

01.01.2015 - č. 20/1993 Sb. - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 20/1993 Sb. - Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.01.2015 - č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu - ve znění 331/2014 Sb.

Předpis č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)