Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 326/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví...

Předpis č. 326/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 168/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb...

Předpis č. 168/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

01.01.2015 - č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb...

Předpis č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

01.01.2015 - č. 324/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služ...

Předpis č. 324/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

01.01.2015 - č. 179/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ...

Předpis č. 179/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zák...

Předpis č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

01.01.2015 - č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený...

Předpis č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 134/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodov... - ve znění 326/2014 Sb.

Předpis č. 134/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.01.2015 - č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ...

Předpis č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

01.01.2015 - č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207...

Předpis č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 427/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 427/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technick...

Předpis č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

01.01.2015 - č. 340/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 340/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.

01.01.2015 - č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických...

Předpis č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 358/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 358/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 412/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 412/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce