Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2015 - č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 396/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 396/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

01.01.2015 - č. 256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách ob...

Předpis č. 257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 104/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 104/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 263/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po...

Předpis č. 263/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 271/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 271/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 267/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 267/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 28/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků St... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 28/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

01.01.2015 - č. 269/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 269/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

01.01.2015 - č. 324/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 324/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.

01.01.2015 - č. 273/2014 Sb. - Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informačn...

Předpis č. 273/2014 Sb. - Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

01.01.2015 - č. 274/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 274/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

01.01.2015 - č. 276/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 276/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.01.2015 - č. 5/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných ...

Předpis č. 5/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 116/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 116/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů