Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

06.11.2014 - č. 531/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státní... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 531/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

06.11.2014 - č. 362/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 362/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

06.11.2014 - č. 305/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 305/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

06.11.2014 - č. 306/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 306/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

06.11.2014 - č. 381/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státní... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 381/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

06.11.2014 - č. 41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím tres... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 41/2009 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

06.11.2014 - č. 326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

06.11.2014 - č. 30/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a d... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 30/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

06.11.2014 - č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce ČR - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

06.11.2014 - č. 364/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úsporný... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 364/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

06.11.2014 - č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

06.11.2014 - č. 445/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státní... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 445/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

06.11.2014 - č. 457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 457/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

03.11.2014 - č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 236/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

01.11.2014 - č. 218/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro usku...

Předpis č. 218/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

01.11.2014 - č. 237/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků - ve znění 218/2014 Sb.

Předpis č. 237/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

01.11.2014 - č. 246/2001 Sb. - Vyhláška o požární prevenci - ve znění 221/2014 Sb.

Předpis č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

01.11.2014 - č. 221/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanove...

Předpis č. 221/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

01.11.2014 - č. 222/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně...

Předpis č. 222/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení