Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Předpis č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Předpis č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

30.07.2020 - č. 285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťující...

Předpis č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 ods...

Předpis č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

29.07.2020 - č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

č. 325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o n...

Předpis č. 325/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

22.07.2020 - č. 325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., ...

Předpis č. 325/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

č. 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmín...

Předpis č. 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

21.07.2020 - č. 11/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb...

Předpis č. 11/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

16.07.2020 - č. 318/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným...

Předpis č. 318/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

č. 323/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve zněn...

Předpis č. 323/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

16.07.2020 - č. 323/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 323/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

15.07.2020 - č. 314/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množite...

Předpis č. 314/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

15.07.2020 - č. 315/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 315/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

15.07.2020 - č. 332/2006 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu... - ve znění 314/2020 Sb.

Předpis č. 332/2006 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

15.07.2020 - č. 313/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 313/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

č. 321/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 321/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 320/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky...

Předpis č. 320/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %