Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,...

Předpis č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahranič...

Předpis č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

č. 217/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev ob...

Předpis č. 217/2014 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

č. 213/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

Předpis č. 213/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5000 Kč

č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění v...

Předpis č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

10.10.2014 - č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 214/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

03.10.2014 - č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační pov...

Předpis č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

03.10.2014 - č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb...

Předpis č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

03.10.2014 - č. 125/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům... - ve znění 212/2014 Sb.

Předpis č. 125/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského po...

Předpis č. 211/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností p...

Předpis č. 212/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

01.10.2014 - č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.10.2014 - č. 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky - ve znění 105/2014 Sb.

Předpis č. 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

01.10.2014 - č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ...

Předpis č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014 - č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcí...

Předpis č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2014 - č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a s... - ve znění 185/2014 Sb.

Předpis č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

01.10.2014 - č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na ...

Předpis č. 193/2014 Sb. - Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

01.10.2014 - č. 439/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení sl... - ve znění 193/2014 Sb.

Předpis č. 439/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

01.10.2014 - č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 198/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů