Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

01.01.2015 - č. 239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro... - ve znění 260/2014 Sb.

Předpis č. 239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování je... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

01.01.2015 - č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní z... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

01.01.2015 - č. 136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních ... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

01.01.2015 - č. 204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

01.01.2015 - č. 206/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 206/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 95/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 95/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

01.01.2015 - č. 208/2014 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013...

Předpis č. 208/2014 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

01.01.2015 - č. 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

01.01.2015 - č. 209/2014 Sb. - Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

Předpis č. 209/2014 Sb. - Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

01.01.2015 - č. 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

01.01.2015 - č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

01.01.2015 - č. 87/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 87/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

01.01.2015 - č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

01.01.2015 - č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infras... - ve znění 315/2014 Sb.

Předpis č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

01.01.2015 - č. 227/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 227/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015