Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 64/1986 Sb. - Zákon o České obchodní inspekci - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 64/1986 Sb. - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

01.05.2014 - č. 61/1988 Sb. - Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské spr... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 61/1988 Sb. - Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.05.2014 - č. 62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 62/1988 Sb. - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.05.2014 - č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostřed... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.05.2014 - č. 553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 553/1991 Sb. - Zákon České národní rady o obecní policii

01.05.2014 - č. 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

01.05.2014 - č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

01.05.2014 - č. 96/1993 Sb. - Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořen... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 96/1993 Sb. - Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

01.05.2014 - č. 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě

01.05.2014 - č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky

01.05.2014 - č. 154/1994 Sb. - Zákon o bezpečnostní informační službě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 154/1994 Sb. - Zákon o bezpečnostní informační službě

01.05.2014 - č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 117/1995 Sb. - Zákon o státní sociální podpoře

01.05.2014 - č. 289/1995 Sb. - Lesní zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

01.05.2014 - č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích

01.05.2014 - č. 18/1997 Sb. - Atomový zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 18/1997 Sb. - Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

01.05.2014 - č. 19/1997 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemic... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 19/1997 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského poj...

Předpis č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

č. 79/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5000 Kč

Předpis č. 79/2014 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5000 Kč

29.04.2014 - č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a re...

Předpis č. 73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském