Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 419/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně pokusných zvířat - ve znění 299/2014 Sb.

Předpis č. 419/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

01.01.2015 - č. 302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností

Předpis č. 302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností

01.01.2015 - č. 303/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 S...

Předpis č. 303/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

01.01.2015 - č. 305/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb...

Předpis č. 305/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 306/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 306/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

01.01.2015 - č. 335/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků - ve znění 307/2014 Sb.

Předpis č. 335/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

01.01.2015 - č. 369/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 369/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády

01.01.2015 - č. 264/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 264/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

01.01.2015 - č. 448/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 448/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

01.01.2015 - č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy...

Předpis č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 308/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 308/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po...

Předpis č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

01.01.2015 - č. 310/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 310/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

01.01.2015 - č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

01.01.2015 - č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečn...

Předpis č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

01.01.2015 - č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určují...

Předpis č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.01.2015 - č. 309/2002 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služb... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 309/2002 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

01.01.2015 - č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fond...

Předpis č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

01.01.2015 - č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasní...

Předpis č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů