Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. o1/c114/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby pé...

Předpis č. o1/c114/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

02.12.2014 - č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

02.12.2014 - č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dět...

Předpis č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

01.12.2014 - č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního tr...

Předpis č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

01.12.2014 - č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti - ve znění 261/2014 Sb.

Předpis č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 201/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 201/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 233/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 233/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

01.12.2014 - č. 241/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 241/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

01.12.2014 - č. 435/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový... - ve znění 241/2014 Sb.

Předpis č. 435/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 81/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašu... - ve znění 246/2014 Sb.

Předpis č. 81/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky

01.12.2014 - č. 243/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a...

Předpis č. 243/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2014 - č. 244/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh ...

Předpis č. 244/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2014 - č. 245/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn...

Předpis č. 245/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 246/2014 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 246/2014 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 275/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 137 odst. 1 č. 99/1963 Sb., OSP

Předpis č. 275/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

č. 276/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 276/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 277/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 277/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 278/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a ...

Předpis č. 278/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

28.11.2014 - č. 275/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 137 odst. 1 č. 9...

Předpis č. 275/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů