Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.01.2015 - č. 7/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 7/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

15.01.2015 - č. 173/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah - ve znění 7/2015 Sb.

Předpis č. 173/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

13.01.2015 - č. 334/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o...

Předpis č. 334/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

13.01.2015 - č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech - ve znění 334/2014 Sb.

Předpis č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

č. 7/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozd...

Předpis č. 7/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 5/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve z...

Předpis č. 5/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

č. 6/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 6/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Předpis č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk...

Předpis č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehab...

Předpis č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

06.01.2015 - č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

06.01.2015 - č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitost...

Předpis č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

06.01.2015 - č. 296/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel - ve znění 5/2015 Sb.

Předpis č. 296/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

Předpis č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

05.01.2015 - č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

Předpis č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

05.01.2015 - č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové ...

Předpis č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

Předpis č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

01.01.2015 - č. 500/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - ve znění 293/2014 Sb.

Předpis č. 500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2015 - č. 504/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatels... - ve znění 294/2014 Sb.

Předpis č. 504/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2015 - č. 365/2009 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem - ve znění 291/2014 Sb.

Předpis č. 365/2009 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem