Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

03.02.2015 - č. 22/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění oprav...

Předpis č. 22/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

01.02.2015 - č. 177/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah - ve znění 8/2015 Sb.

Předpis č. 177/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

01.02.2015 - č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s...

Předpis č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

01.02.2015 - č. 104/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích - ve znění 9/2015 Sb.

Předpis č. 104/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

01.02.2015 - č. 31/2001 Sb. - Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů - ve znění 9/2015 Sb.

Předpis č. 31/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů

01.02.2015 - č. 522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční d... - ve znění 9/2015 Sb.

Předpis č. 522/2006 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

01.02.2015 - č. 17/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním...

Předpis č. 17/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování - ve znění 17/2015 Sb.

Předpis č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování

01.02.2015 - č. 127/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec...

Předpis č. 127/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2015 - č. 270/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně...

Předpis č. 270/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 271/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 271/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - ve znění 271/2014 Sb.

Předpis č. 108/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 410/2006 Sb. - Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními čin... - ve znění 270/2014 Sb.

Předpis č. 410/2006 Sb. - Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 8/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 8/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 15/2015 Sb. - Zákon o hranicích vojenských újezdů

Předpis č. 15/2015 Sb. - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

č. 16/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 16/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

č. 17/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 17/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c11/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Předpis č. o1/c11/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

č. 13/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 13/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 14/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 p...

Předpis č. 14/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění