Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

01.05.2014 - č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.05.2014 - č. 166/1999 Sb. - Veterinární zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

01.05.2014 - č. 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech

01.05.2014 - č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

01.05.2014 - č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

01.05.2014 - č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě

01.05.2014 - č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 121/2000 Sb. - Autorský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

01.05.2014 - č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)

01.05.2014 - č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích (krajské zřízení)

01.05.2014 - č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze

01.05.2014 - č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

01.05.2014 - č. 154/2000 Sb. - Plemenářský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

01.05.2014 - č. 156/2000 Sb. - Zákon o střelných zbraních - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 156/2000 Sb. - Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2014 - č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 227/2000 Sb. - Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

01.05.2014 - č. 238/2000 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 238/2000 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 240/2000 Sb. - Krizový zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 240/2000 Sb. - Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)