Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení...

Předpis č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

č. 35/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zá...

Předpis č. 35/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

20.02.2015 - č. 35/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se...

Předpis č. 35/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

20.02.2015 - č. 421/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zák... - ve znění 35/2015 Sb.

Předpis č. 421/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

19.02.2015 - č. 16/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu...

Předpis č. 16/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

19.02.2015 - č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu - ve znění 16/2015 Sb.

Předpis č. 107/1999 Sb. - Zákon o jednacím řádu Senátu

č. 33/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu stát...

Předpis č. 33/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.

č. 32/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a ně...

Předpis č. 32/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.

č. 31/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a ně...

Předpis č. 31/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.

č. 30/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a ...

Předpis č. 30/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 29/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vy...

Předpis č. 29/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

10.02.2015 - č. 5/2003 Sb. - Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Mi... - ve znění 26/2015 Sb.

Předpis č. 5/2003 Sb. - Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

10.02.2015 - č. 26/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,...

Předpis č. 26/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů

č. 28/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 28/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 27/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd...

Předpis č. 27/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 23/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

č. 24/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p...

Předpis č. 24/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

č. 25/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejí...

Předpis č. 25/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

č. 26/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovan...

Předpis č. 26/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů

05.02.2015 - č. 338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí - ve znění 23/2015 Sb.

Předpis č. 338/1992 Sb. - Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí