Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.12.2014 - č. 342/2012 Sb. - Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a př... - ve znění 313/2014 Sb.

Předpis č. 342/2012 Sb. - Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

29.12.2014 - č. 313/2014 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmové...

Předpis č. 313/2014 Sb. - Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Předpis č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.12.2014 - č. 549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích - ve znění 335/2014 Sb.

Předpis č. 549/1991 Sb. - Zákon České národní rady o soudních poplatcích

č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o...

Předpis č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 330/2014 Sb. - Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Předpis č. 330/2014 Sb. - Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a d...

Předpis č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřen...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 334/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditor...

Předpis č. 334/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

č. 335/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 335/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a ...

Předpis č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskyto...

Předpis č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztr...

Předpis č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů

č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držit...

Předpis č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměst...

Předpis č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014 - č. 335/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních popl...

Předpis č. 335/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014 - č. 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - ve znění 329/2014 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

29.12.2014 - č. 286/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterin...

Předpis č. 286/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

29.12.2014 - č. 382/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířa... - ve znění 286/2014 Sb.

Předpis č. 382/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s...

Předpis č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad