Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Předpis č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte...

Předpis č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdější...

Předpis č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

06.03.2015 - č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zak...

Předpis č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

04.03.2015 - č. 36/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výro...

Předpis č. 36/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic

01.03.2015 - č. 265/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu ...

Předpis č. 265/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2015 - č. 11/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterin...

Předpis č. 11/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.

01.03.2015 - č. 90/1995 Sb. - Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - ve znění 265/2014 Sb.

Předpis č. 90/1995 Sb. - Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

01.03.2015 - č. 289/2007 Sb. - Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živoč... - ve znění 11/2015 Sb.

Předpis č. 289/2007 Sb. - Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

01.03.2015 - č. 18/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se...

Předpis č. 18/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2015 - č. 19/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se...

Předpis č. 19/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2015 - č. 109/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby - ve znění 18/2015 Sb.

Předpis č. 109/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby

01.03.2015 - č. 345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - ve znění 19/2015 Sb.

Předpis č. 345/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

01.03.2015 - č. 27/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 27/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2015 - č. 29/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zd...

Předpis č. 29/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

01.03.2015 - č. 30/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zd...

Předpis č. 30/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 38/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 38/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 37/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 37/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 36/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic

Předpis č. 36/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic