Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.11.2014 - č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku - ve znění 228/2014 Sb.

Předpis č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

07.11.2014 - č. 228/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorsk...

Předpis č. 228/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

07.11.2014 - č. 230/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po...

Předpis č. 230/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 237/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku...

Předpis č. 237/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

č. 238/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

Předpis č. 238/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

07.11.2014 - č. 237/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se...

Předpis č. 237/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

07.11.2014 - č. 194/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku ... - ve znění 237/2014 Sb.

Předpis č. 194/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

č. 233/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí...

Předpis č. 233/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

06.11.2014 - č. 213/1948 Sb. - Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 213/1948 Sb. - Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů

č. 235/2014 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrác...

Předpis č. 235/2014 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014

č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě

Předpis č. 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě

06.11.2014 - č. 281/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státní... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 281/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.

06.11.2014 - č. 426/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státní... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 426/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

06.11.2014 - č. 359/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu ... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 359/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

06.11.2014 - č. 436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

06.11.2014 - č. 586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 586/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

06.11.2014 - č. 626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci ref... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

06.11.2014 - č. 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

06.11.2014 - č. 413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochra... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

06.11.2014 - č. 57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu na... - ve znění 234/2014 Sb.

Předpis č. 57/2006 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem