Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2015 - č. 223/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 223/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 308/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 308/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích - ve znění 39/2015 Sb.

Předpis č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.04.2015 - č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon - ve znění 39/2015 Sb.

Předpis č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

01.04.2015 - č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vl...

Předpis č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.04.2015 - č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměd...

Předpis č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - ve znění 39/2015 Sb.

Předpis č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

01.04.2015 - č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování př...

Předpis č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.04.2015 - č. 51/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 51/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.

01.04.2015 - č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 52/2015 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

01.04.2015 - č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 50/2015 Sb.

Předpis č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

01.04.2015 - č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické pro...

Předpis č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

01.04.2015 - č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implanta...

Předpis č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

01.04.2015 - č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdr...

Předpis č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Předpis č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Předpis č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Předpis č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

27.03.2015 - č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

č. 53/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 53/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně