Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.12.2014 - č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

13.12.2014 - č. 326/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 pís... - ve znění 159/2014 Sb.

Předpis č. 326/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 289/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 289/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

č. 288/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

Předpis č. 288/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

č. 287/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 287/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčnýc...

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

č. 283/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Předpis č. 283/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

č. 284/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 284/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

08.12.2014 - č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

č. 286/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zví...

Předpis č. 286/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

04.12.2014 - č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách - ve znění 258/2014 Sb.

Předpis č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

04.12.2014 - č. 258/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc...

Předpis č. 258/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

04.12.2014 - č. 259/2014 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 S...

Předpis č. 259/2014 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a v...

Předpis č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Předpis č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

č. o1/c114/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby pé...

Předpis č. o1/c114/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

02.12.2014 - č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015