Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.01.2020 - č. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících - ve znění 367/2019 Sb.

Předpis č. 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

15.01.2020 - č. 10/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vyme...

Předpis č. 10/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

č. 10/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojený...

Předpis č. 10/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

č. o1/c4/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/...

Předpis č. o1/c4/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

č. 11/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých pří...

Předpis č. 11/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

č. 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

Předpis č. 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

č. 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

č. 9/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 9/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 8/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 8/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 7/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů do...

Předpis č. 7/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

č. 6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Předpis č. 6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

č. 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Předpis č. 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

08.01.2020 - č. 342/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výro...

Předpis č. 342/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů

04.01.2020 - č. 353/2019 Sb. - Nominační zákon

Předpis č. 353/2019 Sb. - Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

č. 2/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 2/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleník...

Předpis č. 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

03.01.2020 - č. 383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise sklení... - ve znění 1/2020 Sb.

Předpis č. 383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

01.01.2020 - č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 318/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 318/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole - ve znění 126/2019 Sb.

Předpis č. 320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)