Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2015 - č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

01.04.2015 - č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

01.04.2015 - č. 316/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 316/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

01.04.2015 - č. 342/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 342/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka

01.04.2015 - č. 501/2000 Sb. - Vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 501/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)

01.04.2015 - č. 356/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze ... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 356/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení

01.04.2015 - č. 130/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnickýc... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 130/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

01.04.2015 - č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejn... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

01.04.2015 - č. 304/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 304/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)

01.04.2015 - č. 396/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení ... - ve znění 34/2015 Sb.

Předpis č. 396/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

01.04.2015 - č. 154/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na akt... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 154/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 244/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 244/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

01.04.2015 - č. 336/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdr... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 336/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 453/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na dia... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 453/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

01.04.2015 - č. 517/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 517/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

01.04.2015 - č. 11/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků ... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 11/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků pro jejich uvedení na trh

01.04.2015 - č. 58/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnickýc... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 58/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 258/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 258/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.

01.04.2015 - č. 212/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 212/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 293/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 293/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů