Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.04.2015 - č. 222/1995 Sb. - Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, ... - ve znění 66/2015 Sb.

Předpis č. 222/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Předpis č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

15.04.2015 - č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech N...

Předpis č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

15.04.2015 - č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření d...

Předpis č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Předpis č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

č. 71/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 71/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 70/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 70/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepoč...

Předpis č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozb...

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v...

Předpis č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

č. 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Předpis č. 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

15.04.2015 - č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-kl...

Předpis č. 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2015 - č. 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické ze...

Předpis č. 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

15.04.2015 - č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s...

Předpis č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze...

Předpis č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

č. 67/2015 Sb. - Pravidla plavebního provozu)

Předpis č. 67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech...

Předpis č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k pr...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe...

Předpis č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve...

Předpis č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců