Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

Předpis č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního o...

Předpis č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

č. 77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ...

Předpis č. 77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předp...

Předpis č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

č. 79/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a záko...

Předpis č. 79/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (...

Předpis č. 80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další ...

Předpis č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j...

Předpis č. 82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění poz...

Předpis č. 83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 84/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zák...

Předpis č. 84/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 85/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 85/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o...

Předpis č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Předpis č. 87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových v...

Předpis č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

15.04.2015 - č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na který...

Předpis č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.04.2015 - č. 241/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních ná... - ve znění 46/2015 Sb.

Předpis č. 241/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.04.2015 - č. 39/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 46/2015 Sb.

Předpis č. 39/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.04.2015 - č. 209/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 46/2015 Sb.

Předpis č. 209/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.

15.04.2015 - č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vyk...

Předpis č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

15.04.2015 - č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních...

Předpis č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů