Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 125/2014 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 125/2014 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 124/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výc...

Předpis č. 124/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.

č. 123/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

Předpis č. 123/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

č. 122/2014 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Předpis č. 122/2014 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

09.07.2014 - č. 174/1992 Sb. - Vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi - ve znění 123/2014 Sb.

Předpis č. 174/1992 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

01.07.2014 - č. 170/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbr...

Předpis č. 170/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2014 - č. 75/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhl...

Předpis č. 75/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

01.07.2014 - č. 82/2014 Sb. - Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

Předpis č. 82/2014 Sb. - Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

01.07.2014 - č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 91/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2014 - č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád - ve znění 170/2013 Sb.

Předpis č. 120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

01.07.2014 - č. 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu - ve znění 170/2013 Sb.

Předpis č. 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

01.07.2014 - č. 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích - ve znění 170/2013 Sb.

Předpis č. 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

01.07.2014 - č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,... - ve znění 91/2014 Sb.

Předpis č. 449/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.07.2014 - č. 272/2013 Sb. - Zákon o prekursorech drog

Předpis č. 272/2013 Sb. - Zákon o prekursorech drog

01.07.2014 - č. 310/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných...

Předpis č. 310/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

01.07.2014 - č. 109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2014 - č. 110/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separát...

Předpis č. 110/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

01.07.2014 - č. 592/1992 Sb. - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - ve znění 109/2014 Sb.

Předpis č. 592/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.07.2014 - č. 165/2002 Sb. - Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynuj... - ve znění 110/2014 Sb.

Předpis č. 165/2002 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech