Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2015 - č. 219/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 219/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 295/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém u... - ve znění 262/2014 Sb.

Předpis č. 295/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 181/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb... - ve znění 352/2014 Sb.

Předpis č. 181/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb

01.01.2015 - č. 383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise sklení... - ve znění 257/2014 Sb.

Předpis č. 383/2012 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

01.01.2015 - č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2015 - č. 318/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 318/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnoste... - ve znění 344/2014 Sb.

Předpis č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

01.01.2015 - č. 396/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 396/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 407/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 407/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 502/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 502/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 354/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra... - ve znění 242/2014 Sb.

Předpis č. 354/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

01.01.2015 - č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, k... - ve znění 215/2014 Sb.

Předpis č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

01.01.2015 - č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technickýc...

Předpis č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2015 - č. 346/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraniční... - ve znění 216/2014 Sb.

Předpis č. 346/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

01.01.2015 - č. 342/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technic...

Předpis č. 342/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 10/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 10/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

Předpis č. 343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel

01.01.2015 - č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o techniká... - ve znění 11/2014 Sb.

Předpis č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

01.01.2015 - č. 302/2001 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel - ve znění 342/2014 Sb.

Předpis č. 302/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel