Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 329/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíje... - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 329/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

01.01.2015 - č. 333/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 333/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

01.01.2015 - č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trest... - ve znění 257/2014 Sb.

Předpis č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2015 - č. 404/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 404/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

01.01.2015 - č. 83/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 83/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.01.2015 - č. 113/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 113/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 336/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 336/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

01.01.2015 - č. 410/2009 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní j... - ve znění 473/2013 Sb.

Předpis č. 410/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

01.01.2015 - č. 449/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných ... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 449/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 480/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 480/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

01.01.2015 - č. 26/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 26/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 415/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 415/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání ... - ve znění 170/2014 Sb.

Předpis č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

01.01.2015 - č. 403/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 403/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 243/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 243/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 354/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 354/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 370/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan... - ve znění 262/2014 Sb.

Předpis č. 370/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele - ve znění 356/2014 Sb.

Předpis č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

01.01.2015 - č. 262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu