Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2015 - č. 306/1999 Sb. - Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a š... - ve znění 82/2015 Sb.

Předpis č. 306/1999 Sb. - Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

01.05.2015 - č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách - ve znění 84/2015 Sb.

Předpis č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

01.05.2015 - č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách - ve znění 82/2015 Sb.

Předpis č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách

01.05.2015 - č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - ve znění 87/2015 Sb.

Předpis č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

01.05.2015 - č. 67/2015 Sb. - Pravidla plavebního provozu)

Předpis č. 67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

01.05.2015 - č. 344/1991 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává ... - ve znění 67/2015 Sb.

Předpis č. 344/1991 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

01.05.2015 - č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních - ve znění 87/2015 Sb.

Předpis č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních

01.05.2015 - č. 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službá...

Předpis č. 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

01.05.2015 - č. 100/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb...

Předpis č. 100/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

č. 102/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 102/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 101/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídl...

Předpis č. 101/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

č. 100/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veře...

Předpis č. 100/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

č. 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Předpis č. 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

č. 99/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 záko...

Předpis č. 99/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

28.04.2015 - č. 99/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1...

Předpis č. 99/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

č. 96/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hra...

Předpis č. 96/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

č. 92/2015 Sb. - Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Předpis č. 92/2015 Sb. - Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky ...

Předpis č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

č. 94/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 94/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 95/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 95/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů