Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Předpis č. 312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zeměděls...

Předpis č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

č. 293/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ...

Předpis č. 293/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

č. 292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet ...

Předpis č. 292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

č. o1/c119/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.

Předpis č. o1/c119/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.

16.12.2014 - č. 297/2014 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k nároku na náhradu nemat...

Předpis č. 297/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

16.12.2014 - č. o1/c119/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělen...

Předpis č. o1/c119/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.

č. 297/2014 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy ...

Předpis č. 297/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

č. 296/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 296/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

č. 295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

Předpis č. 295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

č. 294/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ...

Předpis č. 294/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších p...

Předpis č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

13.12.2014 - č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

13.12.2014 - č. 326/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 pís... - ve znění 159/2014 Sb.

Předpis č. 326/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 289/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 289/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

č. 288/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

Předpis č. 288/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

č. 287/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 287/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčnýc...

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

č. 283/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Předpis č. 283/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby