Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ...

Předpis č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných...

Předpis č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

05.05.2015 - č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po ...

Předpis č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Předpis č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

04.05.2015 - č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

04.05.2015 - č. 85/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby - ve znění 106/2015 Sb.

Předpis č. 85/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

č. 105/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 105/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytov...

Předpis č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015 - č. 79/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhla...

Předpis č. 79/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015 - č. 80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015 - č. 484/1991 Sb. - Zákon o Českém rozhlasu - ve znění 79/2015 Sb.

Předpis č. 484/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Českém rozhlasu

01.05.2015 - č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb....

Předpis č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

01.05.2015 - č. 63/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů st... - ve znění 49/2015 Sb.

Předpis č. 63/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

01.05.2015 - č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterin...

Předpis č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2015 - č. 380/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se sperm... - ve znění 64/2015 Sb.

Předpis č. 380/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

01.05.2015 - č. 26/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tla... - ve znění 93/2015 Sb.

Předpis č. 26/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

01.05.2015 - č. 218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - ve znění 77/2015 Sb.

Předpis č. 218/2003 Sb. - Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

01.05.2015 - č. 77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní j...

Předpis č. 77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

01.05.2015 - č. 82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony