Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtné... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

01.01.2015 - č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o o... - ve znění 346/2014 Sb.

Předpis č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

01.01.2015 - č. 415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při ... - ve znění 206/2014 Sb.

Předpis č. 415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

01.01.2015 - č. 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč... - ve znění 204/2014 Sb.

Předpis č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

01.01.2015 - č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - ve znění 347/2014 Sb.

Předpis č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

01.01.2015 - č. 82/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdní... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 82/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

01.01.2015 - č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

01.01.2015 - č. 141/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 141/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

01.01.2015 - č. 143/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 143/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 144/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 144/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

01.01.2015 - č. 432/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 432/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

01.01.2015 - č. 450/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění někt... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 450/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

01.01.2015 - č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

01.01.2015 - č. 272/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 272/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

01.01.2015 - č. 181/2007 Sb. - Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu be... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 181/2007 Sb. - Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 46/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 46/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

01.01.2015 - č. 48/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 48/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.

01.01.2015 - č. 80/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování pl... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 80/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin