Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2015 - č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti s...

Předpis č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení z...

Předpis č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.06.2015 - č. 163/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn... - ve znění 110/2015 Sb.

Předpis č. 163/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

01.06.2015 - č. 324/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn... - ve znění 110/2015 Sb.

Předpis č. 324/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 216/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn... - ve znění 110/2015 Sb.

Předpis č. 216/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

01.06.2015 - č. 206/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn... - ve znění 110/2015 Sb.

Předpis č. 206/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlý...

Předpis č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.06.2015 - č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačle...

Předpis č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.06.2015 - č. 109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a...

Předpis č. 109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 126/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hro...

Předpis č. 126/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

č. 125/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťu...

Předpis č. 125/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

č. 124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského...

Předpis č. 124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Předpis č. 123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a ozna...

Předpis č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

č. 121/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České ...

Předpis č. 121/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky

č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví...

Předpis č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

č. 119/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 119/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

č. 118/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 118/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 117/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlou...

Předpis č. 117/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/199...

Předpis č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů