Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 20/1993 Sb. - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 20/1993 Sb. - Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.01.2015 - č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu - ve znění 331/2014 Sb.

Předpis č. 61/1997 Sb. - Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

01.01.2015 - č. 42/1994 Sb. - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 42/1994 Sb. - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.01.2015 - č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti - ve znění 340/2014 Sb.

Předpis č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

01.01.2015 - č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 89/1995 Sb. - Zákon o státní statistické službě

01.01.2015 - č. 237/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrá... - ve znění 338/2014 Sb.

Předpis č. 237/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

01.01.2015 - č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojišt... - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

01.01.2015 - č. 290/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - ve znění 168/2014 Sb.

Předpis č. 290/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

01.01.2015 - č. 273/1996 Sb. - Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 273/1996 Sb. - Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

01.01.2015 - č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování d...

Předpis č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - ve znění 139/2014 Sb.

Předpis č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2015 - č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech - ve znění 263/2014 Sb.

Předpis č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

01.01.2015 - č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních ...

Předpis č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

01.01.2015 - č. 161/1998 Sb. - Vyhláška o promíjení penále správami sociálního zabezpečení - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 161/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

01.01.2015 - č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 161/1999 Sb. - Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 161/1999 Sb. - Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů