Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné ...

Předpis č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli

Předpis č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)

č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytn...

Předpis č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a z...

Předpis č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 154/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 154/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

Předpis č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

č. 152/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 152/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2026, 1,00 %

č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v...

Předpis č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje ...

Předpis č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

24.06.2015 - č. 148/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se ...

Předpis č. 148/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

24.06.2015 - č. 76/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla,... - ve znění 148/2015 Sb.

Předpis č. 76/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

č. 149/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České ...

Předpis č. 149/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014

č. 148/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla,...

Předpis č. 148/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

č. 147/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a o...

Předpis č. 147/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při př...

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ...

Předpis č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění ...

Předpis č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České re...

Předpis č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Předpis č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

č. 141/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 141/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015