Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 351/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironment...

Předpis č. 351/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 352/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službác...

Předpis č. 352/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

č. 353/2019 Sb. - Nominační zákon

Předpis č. 353/2019 Sb. - Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

č. 354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Předpis č. 354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

č. 340/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastu...

Předpis č. 340/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019

č. 339/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 339/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019

č. 338/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev úze...

Předpis č. 338/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

č. 337/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a odmínutí návrhu na zrušení ...

Předpis č. 337/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

č. 336/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Předpis č. 336/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

č. 335/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částe...

Předpis č. 335/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

č. 334/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zá...

Předpis č. 334/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 333/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 333/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolog...

Předpis č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Předpis č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Předpis č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

13.12.2019 - č. 313/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z...

Předpis č. 313/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Předpis č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

č. 328/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 328/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnik...

Předpis č. 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

č. 326/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními druž...

Předpis č. 326/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů