Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veteri...

Předpis č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

č. 20/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivec...

Předpis č. 20/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

č. 19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje ...

Předpis č. 19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

č. 18/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a ...

Předpis č. 18/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

č. 17/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků voje...

Předpis č. 17/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

25.01.2020 - č. 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

25.01.2020 - č. 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

Předpis č. 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

25.01.2020 - č. 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům ...

Předpis č. 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

25.01.2020 - č. 6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového ma...

Předpis č. 6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

25.01.2020 - č. 7/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se...

Předpis č. 7/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

25.01.2020 - č. 227/2008 Sb. - Vyhláška o paušálních nákladech orgánů kontroly dovozu ze tř... - ve znění 7/2020 Sb.

Předpis č. 227/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

č. 16/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěr...

Předpis č. 16/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

č. 15/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 15/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

č. 14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

Předpis č. 14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

č. 13/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky člensk...

Předpis č. 13/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

č. 12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby

Předpis č. 12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

15.01.2020 - č. 367/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z...

Předpis č. 367/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.01.2020 - č. 368/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární p...

Předpis č. 368/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.01.2020 - č. 369/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař...

Předpis č. 369/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.01.2020 - č. 375/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veteriná... - ve znění 368/2019 Sb.

Předpis č. 375/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče