Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o techniká... - ve znění 11/2014 Sb.

Předpis č. 243/2013 Sb. - Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

01.01.2015 - č. 302/2001 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel - ve znění 342/2014 Sb.

Předpis č. 302/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

01.01.2015 - č. 307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu - ve znění 308/2013 Sb.

Předpis č. 307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu

01.01.2015 - č. 341/2002 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technickýc... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 341/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2015 - č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

01.01.2015 - č. 100/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 100/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2015 - č. 312/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jm...

Předpis č. 312/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 197/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 197/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

01.01.2015 - č. 341/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb...

Předpis č. 341/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 388/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 388/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 283/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 283/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 216/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 216/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 182/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 182/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 315/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 315/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 418/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a vý... - ve znění 280/2014 Sb.

Předpis č. 418/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

01.01.2015 - č. 302/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 341/2014 Sb.

Předpis č. 302/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 243/2001 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 243/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel

01.01.2015 - č. 496/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláš... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 496/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

01.01.2015 - č. 368/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláš... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 368/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.