Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 157/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016

01.07.2015 - č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné ...

Předpis č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

Předpis č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Předpis č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zák...

Předpis č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn...

Předpis č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat...

Předpis č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 426/2011 Sb. - Zákon o důchodovém spoření - ve znění 163/2015 Sb.

Předpis č. 426/2011 Sb. - Zákon o důchodovém spoření

01.07.2015 - č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti...

Předpis č. 161/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

01.07.2015 - č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Předpis č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

01.07.2015 - č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém sp...

Předpis č. 163/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo... - ve znění 160/2015 Sb.

Předpis č. 16/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

30.06.2015 - č. 130/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části zákona č. 311/2006 Sb., o pohonn...

Předpis č. 130/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.

30.06.2015 - č. 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách - ve znění 130/2014 Sb.

Předpis č. 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidl...

Předpis č. 160/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 159/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016