Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 134/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodov... - ve znění 326/2014 Sb.

Předpis č. 134/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.01.2015 - č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ...

Předpis č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

01.01.2015 - č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207...

Předpis č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 427/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 427/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technick...

Předpis č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

01.01.2015 - č. 340/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 340/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.

01.01.2015 - č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických...

Předpis č. 197/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 358/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 358/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 412/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 412/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

01.01.2015 - č. 356/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 356/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 388/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

01.01.2015 - č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon... - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 451/1991 Sb. - Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

01.01.2015 - č. 455/1991 Sb. - Živnostenský zákon - ve znění 140/2014 Sb., 267/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.01.2015 - č. 570/1991 Sb. - Zákon o živnostenských úřadech - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 570/1991 Sb. - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech

01.01.2015 - č. 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 555/1992 Sb. - Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

01.01.2015 - č. 589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stá... - ve znění 267/2014 Sb., 436/2004 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 589/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2015 - č. 359/1992 Sb. - Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 359/1992 Sb. - Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech