Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Předpis č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

01.07.2015 - č. 267/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborov... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 267/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

01.07.2015 - č. 326/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ost... - ve znění 147/2015 Sb.

Předpis č. 326/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

01.07.2015 - č. 44/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Minist... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 44/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

01.07.2015 - č. 457/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 457/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb.

01.07.2015 - č. 445/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 445/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepra...

Předpis č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

01.07.2015 - č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravi...

Předpis č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

01.07.2015 - č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním pode...

Předpis č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

01.07.2015 - č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifi...

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.07.2015 - č. 147/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326...

Předpis č. 147/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

01.07.2015 - č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za příro...

Předpis č. 150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2015 - č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 151/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodno...

Předpis č. 153/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

01.07.2015 - č. 385/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku z... - ve znění 150/2015 Sb.

Předpis č. 385/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

01.07.2015 - č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky - ve znění 151/2015 Sb.

Předpis č. 86/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

01.07.2015 - č. 285/1999 Sb. - Vyhláška o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotn... - ve znění 156/2015 Sb.

Předpis č. 285/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních

01.07.2015 - č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb...

Předpis č. 155/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.07.2015 - č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojensk...

Předpis č. 156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)