Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné lab...

Předpis č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.07.2015 - č. 541/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbo... - ve znění 132/2015 Sb.

Předpis č. 541/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2015 - č. 469/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se... - ve znění 132/2015 Sb.

Předpis č. 469/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2015 - č. 134/2015 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních...

Předpis č. 134/2015 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

01.07.2015 - č. 135/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za kte...

Předpis č. 135/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

01.07.2015 - č. 136/2015 Sb. - Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných...

Předpis č. 136/2015 Sb. - Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

01.07.2015 - č. 137/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout ...

Předpis č. 137/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

01.07.2015 - č. 139/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 139/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.07.2015 - č. 140/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 140/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.07.2015 - č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Předpis č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

01.07.2015 - č. 267/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborov... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 267/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

01.07.2015 - č. 326/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ost... - ve znění 147/2015 Sb.

Předpis č. 326/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

01.07.2015 - č. 44/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Minist... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 44/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

01.07.2015 - č. 457/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 457/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb.

01.07.2015 - č. 445/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 445/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepra...

Předpis č. 143/2015 Sb. - Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

01.07.2015 - č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravi...

Předpis č. 144/2015 Sb. - Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

01.07.2015 - č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním pode...

Předpis č. 145/2015 Sb. - Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

01.07.2015 - č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifi...

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům