Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 10/1993 Sb. - Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993 - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 10/1993 Sb. - Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

01.07.2015 - č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - ve znění 78/2015 Sb.

Předpis č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.07.2015 - č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o pl... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislost... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.07.2015 - č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zás... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněž... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

01.07.2015 - č. 47/1998 Sb. - Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pr... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 47/1998 Sb. - Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

01.07.2015 - č. 225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání

01.07.2015 - č. 217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.07.2015 - č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - ve znění 24/2015 Sb.

Předpis č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.07.2015 - č. 450/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, z... - ve znění 112/2015 Sb.

Předpis č. 450/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knižkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

01.07.2015 - č. 492/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměn... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 492/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 289/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytován... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 289/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

01.07.2015 - č. 308/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cen... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 308/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 328/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb.... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 328/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

01.07.2015 - č. 421/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměn... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 421/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služe... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.07.2015 - č. 514/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 514/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

01.07.2015 - č. 562/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 562/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona