Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a ko...

Předpis č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

01.07.2015 - č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku...

Předpis č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

01.07.2015 - č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé v...

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

01.07.2015 - č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a ...

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.07.2015 - č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kon...

Předpis č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě...

Předpis č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2015 - č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lo...

Předpis č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

01.07.2015 - č. 143/1992 Sb. - Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 143/1992 Sb. - Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

01.07.2015 - č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 10/1993 Sb. - Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993 - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 10/1993 Sb. - Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

01.07.2015 - č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - ve znění 78/2015 Sb.

Předpis č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.07.2015 - č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o pl... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislost... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.07.2015 - č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zás... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněž... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

01.07.2015 - č. 47/1998 Sb. - Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pr... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 47/1998 Sb. - Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

01.07.2015 - č. 225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání

01.07.2015 - č. 217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.07.2015 - č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - ve znění 24/2015 Sb.

Předpis č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů