Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 26/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 26/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 415/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 415/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání ... - ve znění 170/2014 Sb.

Předpis č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

01.01.2015 - č. 403/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 403/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 243/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 243/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 354/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 354/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 370/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan... - ve znění 262/2014 Sb.

Předpis č. 370/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele - ve znění 356/2014 Sb.

Předpis č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele

01.01.2015 - č. 262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

01.01.2015 - č. 197/2003 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republi... - ve znění 352/2014 Sb.

Předpis č. 197/2003 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky

01.01.2015 - č. 82/2011 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady šk...

Předpis č. 82/2011 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

01.01.2015 - č. 88/2011 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování b... - ve znění 194/2014 Sb.

Předpis č. 88/2011 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

01.01.2015 - č. 473/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb... - ve znění 352/2014 Sb.

Předpis č. 473/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

01.01.2015 - č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytová... - ve znění 116/2014 Sb.

Předpis č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

01.01.2015 - č. 345/2014 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Předpis č. 345/2014 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

01.01.2015 - č. 451/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu... - ve znění 5/2014 Sb.

Předpis č. 451/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

01.01.2015 - č. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republi...

Předpis č. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

01.01.2015 - č. 352/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 352/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 47/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan... - ve znění 360/2014 Sb.

Předpis č. 47/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů