Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 176/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skr...

Předpis č. 176/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

21.07.2015 - č. 176/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. ...

Předpis č. 176/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

16.07.2015 - č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných draž...

Předpis č. 167/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

16.07.2015 - č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách - ve znění 167/2015 Sb.

Předpis č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách

č. 175/2015 Sb. - Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státní...

Předpis č. 175/2015 Sb. - Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky

15.07.2015 - č. 173/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb...

Předpis č. 173/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinnost...

Předpis č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

15.07.2015 - č. 175/2015 Sb. - Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí d...

Předpis č. 175/2015 Sb. - Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky

č. 173/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových ...

Předpis č. 173/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

15.07.2015 - č. 515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovní... - ve znění 173/2015 Sb.

Předpis č. 515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřej...

Předpis č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

03.07.2015 - č. 138/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upá...

Předpis č. 138/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

č. 170/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 ods...

Předpis č. 170/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.

03.07.2015 - č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se ...

Předpis č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení...

Předpis č. 169/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

03.07.2015 - č. 170/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 43...

Předpis č. 170/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.

02.07.2015 - č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 168/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po...

Předpis č. 332/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2015 - č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do inf...

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování