Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 383/2009 Sb. - Technická vyhláška o účetních záznamech - ve znění 300/2014 Sb.

Předpis č. 383/2009 Sb. - Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

01.01.2015 - č. 299/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně...

Předpis č. 299/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

01.01.2015 - č. 300/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 300/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 301/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 301/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 419/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně pokusných zvířat - ve znění 299/2014 Sb.

Předpis č. 419/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

01.01.2015 - č. 302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností

Předpis č. 302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností

01.01.2015 - č. 303/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 S...

Předpis č. 303/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Předpis č. 304/2014 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

01.01.2015 - č. 305/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb...

Předpis č. 305/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 306/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 306/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

01.01.2015 - č. 335/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků - ve znění 307/2014 Sb.

Předpis č. 335/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

01.01.2015 - č. 369/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 369/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády

01.01.2015 - č. 264/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 264/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

01.01.2015 - č. 448/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 448/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

01.01.2015 - č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy...

Předpis č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 308/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 308/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po...

Předpis č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

01.01.2015 - č. 310/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 310/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

01.01.2015 - č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

01.01.2015 - č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečn...

Předpis č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)