Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

04.08.2015 - č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hle...

Předpis č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

04.08.2015 - č. 414/2009 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků - ve znění 189/2015 Sb.

Předpis č. 414/2009 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků

č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Předpis č. 189/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

č. 188/2015 Sb. - Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

Předpis č. 188/2015 Sb. - Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zá...

Předpis č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

03.08.2015 - č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 187/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 101/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředníc...

Předpis č. 101/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

01.08.2015 - č. 128/1976 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí ... - ve znění 65/2015 Sb.

Předpis č. 128/1976 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby

01.08.2015 - č. 355/2013 Sb. - Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla ... - ve znění 101/2015 Sb.

Předpis č. 355/2013 Sb. - Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

01.08.2015 - č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejň...

Předpis č. 171/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01.08.2015 - č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u...

Předpis č. 172/2015 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

01.08.2015 - č. 133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejný... - ve znění 171/2015 Sb.

Předpis č. 133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01.08.2015 - č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011...

Předpis č. 174/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

01.08.2015 - č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb...

Předpis č. 179/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2015 - č. 318/2008 Sb. - Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organ... - ve znění 179/2015 Sb.

Předpis č. 318/2008 Sb. - Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

01.08.2015 - č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatř...

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

30.07.2015 - č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému...

Předpis č. 183/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.

30.07.2015 - č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní do... - ve znění 183/2015 Sb.

Předpis č. 376/2006 Sb. - Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn...

Předpis č. 185/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády