Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 203/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ...

Předpis č. 203/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17.08.2015 - č. 40/1995 Sb. - Zákon o regulaci reklamy - ve znění 202/2015 Sb.

Předpis č. 40/1995 Sb. - Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

17.08.2015 - č. 158/2000 Sb. - Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mo... - ve znění 201/2015 Sb.

Předpis č. 158/2000 Sb. - Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

17.08.2015 - č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví - ve znění 202/2015 Sb.

Předpis č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

17.08.2015 - č. 201/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, ...

Předpis č. 201/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17.08.2015 - č. 202/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci rekla...

Předpis č. 202/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2...

Předpis č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 199/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č...

Předpis č. 199/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení

č. 198/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výc...

Předpis č. 198/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

č. 197/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním...

Předpis č. 197/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

14.08.2015 - č. 199/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 17 odst. 3 věty čtvrté č. 234/2...

Předpis č. 199/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení

č. 196/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroene...

Předpis č. 196/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

č. 195/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Předpis č. 195/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

č. 194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Předpis č. 194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

č. 193/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 193/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

05.08.2015 - č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou...

Předpis č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

05.08.2015 - č. 195/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice úze... - ve znění 191/2015 Sb.

Předpis č. 195/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k...

Předpis č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice...

Předpis č. 191/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

č. 190/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 190/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně