Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.02.2015 - č. 270/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně...

Předpis č. 270/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 271/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 271/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - ve znění 271/2014 Sb.

Předpis č. 108/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 410/2006 Sb. - Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními čin... - ve znění 270/2014 Sb.

Předpis č. 410/2006 Sb. - Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2015 - č. 8/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 8/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 15/2015 Sb. - Zákon o hranicích vojenských újezdů

Předpis č. 15/2015 Sb. - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

č. 16/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 16/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

č. 17/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 17/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c11/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Předpis č. o1/c11/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

č. 13/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 13/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 14/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 p...

Předpis č. 14/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

29.01.2015 - č. 14/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. Ú...

Předpis č. 14/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

24.01.2015 - č. 5/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 5/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

č. 12/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 12/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 11/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živ...

Předpis č. 11/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.

č. 10/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 10/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozor...

Předpis č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

č. 8/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v...

Předpis č. 8/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

15.01.2015 - č. 353/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn...

Předpis č. 353/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů