Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 253/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 253/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zá...

Předpis č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16.11.2014 - č. 134/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterin...

Předpis č. 134/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.

16.11.2014 - č. 290/2008 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházejíc... - ve znění 134/2014 Sb.

Předpis č. 290/2008 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

č. 246/2014 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 246/2014 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 243/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 243/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 244/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných p...

Předpis č. 244/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 245/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán...

Předpis č. 245/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Předpis č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

č. 248/2014 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně so...

Předpis č. 248/2014 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014

č. 249/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a...

Předpis č. 249/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Předpis č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

č. 239/2014 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015

Předpis č. 239/2014 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015

č. 241/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 241/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění sl...

Předpis č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

č. 242/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

Předpis č. 242/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

12.11.2014 - č. 238/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výroč...

Předpis č. 238/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

07.11.2014 - č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku - ve znění 228/2014 Sb.

Předpis č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

07.11.2014 - č. 228/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorsk...

Předpis č. 228/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

07.11.2014 - č. 230/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po...

Předpis č. 230/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů