Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv

01.01.2015 - č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst... - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi

01.01.2015 - č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

01.01.2015 - č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení daní - ve znění 267/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

01.01.2015 - č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2015 - č. 309/2000 Sb. - Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřov... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 309/2000 Sb. - Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

01.01.2015 - č. 191/1999 Sb. - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného v... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 191/1999 Sb. - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

01.01.2015 - č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání - ve znění 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

01.01.2015 - č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhovýc... - ve znění 351/2014 Sb.

Předpis č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

01.01.2015 - č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - ve znění 239/2013 Sb.

Předpis č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.01.2015 - č. 418/2001 Sb. - Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - ve znění 365/2014 Sb.

Předpis č. 418/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

01.01.2015 - č. 207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjm... - ve znění 192/2014 Sb.

Předpis č. 207/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2015 - č. 260/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 260/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 454/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb.... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 454/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

01.01.2015 - č. 147/2002 Sb. - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském - ve znění 179/2014 Sb., 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 147/2002 Sb. - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

01.01.2015 - č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 150/2002 Sb. - Zákon soudní řád správní

01.01.2015 - č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů