Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2015 - č. 83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na info...

Předpis č. 83/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 164/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 165/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

Předpis č. 180/2015 Sb. - Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

01.09.2015 - č. 123/1998 Sb. - Zákon o právu na informace o životním prostředí - ve znění 83/2015 Sb.

Předpis č. 123/1998 Sb. - Zákon o právu na informace o životním prostředí

01.09.2015 - č. 288/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou z... - ve znění 180/2015 Sb.

Předpis č. 288/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

01.09.2015 - č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřen...

Předpis č. 192/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

01.09.2015 - č. 389/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k j... - ve znění 192/2015 Sb.

Předpis č. 389/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

01.09.2015 - č. 198/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 198/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2015 - č. 200/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 200/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 214/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st...

Předpis č. 214/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu d...

Předpis č. 213/2015 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

31.08.2015 - č. 197/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb...

Předpis č. 197/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č. 212/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č....

Předpis č. 212/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 211/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem

Předpis č. 211/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem

č. 210/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera

Předpis č. 210/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera

č. 209/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 209/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických...

Předpis č. 207/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic...

Předpis č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

č. 208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Předpis č. 208/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh