Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech - ve znění 263/2014 Sb.

Předpis č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

01.01.2015 - č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních ...

Předpis č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

01.01.2015 - č. 161/1998 Sb. - Vyhláška o promíjení penále správami sociálního zabezpečení - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 161/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

01.01.2015 - č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 161/1999 Sb. - Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 161/1999 Sb. - Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se...

Předpis č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání

01.01.2015 - č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše ú...

Předpis č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

01.01.2015 - č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ... - ve znění 239/2013 Sb.

Předpis č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2015 - č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách ČR - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách České republiky

01.01.2015 - č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím - ve znění 181/2014 Sb.

Předpis č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím

01.01.2015 - č. 266/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplat... - ve znění 17/2014 Sb.

Předpis č. 266/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

01.01.2015 - č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv

01.01.2015 - č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst... - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi

01.01.2015 - č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

01.01.2015 - č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení daní - ve znění 267/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)