Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

12.10.2020 - č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organ...

Předpis č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

12.10.2020 - č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového o...

Předpis č. 414/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1033 o přijetí krizového opatření

č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po d...

Předpis č. 413/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

č. 412/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po d...

Předpis č. 412/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

č. 411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče ...

Předpis č. 411/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

č. 410/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1026 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 410/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1026 o přijetí krizového opatření

č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdra...

Předpis č. 409/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

č. 408/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1022 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odbornýc...

Předpis č. 408/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření

č. 407/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob, pobývat na veřejně pří...

Předpis č. 407/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1021 o přijetí krizového opatření

09.10.2020 - č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 995 o zákazu hromadných akcí nad 10 oso...

Předpis č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 995 o přijetí krizového opatření

09.10.2020 - č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravo...

Předpis č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 998 o přijetí krizového opatření

č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 998 o zákazu návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a přítomnosti třetí ...

Předpis č. 402/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 998 o přijetí krizového opatření

č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 997 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konze...

Předpis č. 401/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření

č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 996 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob a omezení provozu provozovny stravovac...

Předpis č. 400/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 996 o přijetí krizového opatření

č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 995 o zákazu hromadných akcí nad 10 osob, představení, provozu kasin, používání...

Předpis č. 399/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 995 o přijetí krizového opatření

č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých p...

Předpis č. 398/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 994 o přijetí krizového opatření

06.10.2020 - č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

Předpis č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu...

Předpis č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr...

Předpis č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.