Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 235/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 235/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Předpis č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

č. 233/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 233/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Předpis č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

č. 230/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Předpis č. 230/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

č. 231/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Přerova č. 2/2010 o stanovení některých povinností při přepravě...

Předpis č. 231/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

11.09.2015 - č. 231/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Přerova č. 2/2010 o sta...

Předpis č. 231/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií

Předpis č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A...

Předpis č. 225/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležit...

Předpis č. 226/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli pos...

Předpis č. 227/2015 Sb. - Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zpráv...

Předpis č. 228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsled...

Předpis č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

10.09.2015 - č. 216/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobec...

Předpis č. 216/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.

10.09.2015 - č. 215/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu n...

Předpis č. 215/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

10.09.2015 - č. 19/2010 Sb. - Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných úd... - ve znění 216/2015 Sb.

Předpis č. 19/2010 Sb. - Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

10.09.2015 - č. 344/2012 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění ... - ve znění 215/2015 Sb.

Předpis č. 344/2012 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění poz...

Předpis č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a ...

Předpis č. 220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

č. 221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé d...

Předpis č. 221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony