Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 245/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijím...

Předpis č. 245/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

č. 244/2015 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu v...

Předpis č. 244/2015 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Předpis č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

č. 242/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek...

Předpis č. 242/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

29.09.2015 - č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní ener...

Předpis č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

29.09.2015 - č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energet...

Předpis č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

29.09.2015 - č. 195/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní ... - ve znění 232/2015 Sb.

Předpis č. 195/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

29.09.2015 - č. 118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech - ve znění 234/2015 Sb.

Předpis č. 118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

25.09.2015 - č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajskýc...

Předpis č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 241/2015 Sb. -

Předpis č. 241/2015 Sb. -

č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací d...

Předpis č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

č. 239/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, p...

Předpis č. 239/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

Předpis č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

č. 238/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení o...

Předpis č. 238/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice

č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnost...

Předpis č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuáln...

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuáln...

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

17.09.2015 - č. 238/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kte...

Předpis č. 238/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice

17.09.2015 - č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně...

Předpis č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

16.09.2015 - č. 211/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 211/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem