Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukaza...

Předpis č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

24.03.2015 - č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.

č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/199...

Předpis č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.

č. 47/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 47/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015

č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalov...

Předpis č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.03.2015 - č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Předpis č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

15.03.2015 - č. 224/1995 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel - ve znění 42/2015 Sb.

Předpis č. 224/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

15.03.2015 - č. 295/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22... - ve znění 42/2015 Sb.

Předpis č. 295/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

15.03.2015 - č. 333/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 22... - ve znění 42/2015 Sb.

Předpis č. 333/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.

č. 45/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 45/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 44/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 44/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazec...

Předpis č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Předpis č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte...

Předpis č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdější...

Předpis č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

06.03.2015 - č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zak...

Předpis č. 40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

04.03.2015 - č. 36/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výro...

Předpis č. 36/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic

01.03.2015 - č. 265/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu ...

Předpis č. 265/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2015 - č. 11/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterin...

Předpis č. 11/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.