Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2015 - č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 52/2015 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

01.04.2015 - č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 50/2015 Sb.

Předpis č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

01.04.2015 - č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické pro...

Předpis č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

01.04.2015 - č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implanta...

Předpis č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

01.04.2015 - č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdr...

Předpis č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Předpis č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Předpis č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Předpis č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

27.03.2015 - č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

č. 53/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 53/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast...

Předpis č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

č. 51/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskyto...

Předpis č. 51/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.

č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter...

Předpis č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukaza...

Předpis č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

24.03.2015 - č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.

č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/199...

Předpis č. 48/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.

č. 47/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 47/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015

č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalov...

Předpis č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.03.2015 - č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Předpis č. 42/2015 Sb. - Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel