Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 335/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků - ve znění 307/2014 Sb.

Předpis č. 335/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

01.01.2015 - č. 369/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 369/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády

01.01.2015 - č. 264/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 264/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

01.01.2015 - č. 448/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb... - ve znění 309/2014 Sb.

Předpis č. 448/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

01.01.2015 - č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy...

Předpis č. 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 308/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souv...

Předpis č. 308/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

01.01.2015 - č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti po...

Předpis č. 309/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

01.01.2015 - č. 310/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 310/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

01.01.2015 - č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 315/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

01.01.2015 - č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečn...

Předpis č. 316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

01.01.2015 - č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určují...

Předpis č. 317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

01.01.2015 - č. 309/2002 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služb... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 309/2002 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

01.01.2015 - č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fond...

Předpis č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

01.01.2015 - č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasní...

Předpis č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

01.01.2015 - č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

01.01.2015 - č. 239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro... - ve znění 260/2014 Sb.

Předpis č. 239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování je... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

01.01.2015 - č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní z... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

01.01.2015 - č. 136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů