Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 282/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním př...

Předpis č. 282/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

č. 281/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 281/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a ...

Předpis č. 280/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

č. 278/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 278/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 279/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstn...

Předpis č. 279/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem n...

Předpis č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

26.10.2015 - č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenskéh...

Předpis č. 276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušn...

Předpis č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

26.10.2015 - č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ...

Předpis č. 277/2015 Sb. - Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utaj...

Předpis č. 275/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

č. 274/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůj...

Předpis č. 274/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

Předpis č. 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

21.10.2015 - č. 253/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 253/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

21.10.2015 - č. 265/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výro...

Předpis č. 265/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

č. 271/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motor...

Předpis č. 271/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

č. 272/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění v...

Předpis č. 272/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016

20.10.2015 - č. 264/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení ...

Předpis č. 264/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

20.10.2015 - č. 5/2011 Sb. - Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzem... - ve znění 264/2015 Sb.

Předpis č. 5/2011 Sb. - Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

17.10.2015 - č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, d...

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

17.10.2015 - č. 221/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, př... - ve znění 236/2015 Sb.

Předpis č. 221/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití