Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slev...

Předpis č. 240/2014 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

01.01.2015 - č. 242/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 242/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

01.01.2015 - č. 312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou re...

Předpis č. 312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

01.01.2015 - č. 249/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních pop...

Předpis č. 249/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 320/2014 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u...

Předpis č. 320/2014 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

01.01.2015 - č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státn...

Předpis č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

01.01.2015 - č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďov...

Předpis č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

01.01.2015 - č. 251/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a ...

Předpis č. 251/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců v...

Předpis č. 325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

01.01.2015 - č. 252/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 252/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 327/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 327/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2015 - č. 253/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál...

Předpis č. 253/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2015 - č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 396/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 396/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

01.01.2015 - č. 256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách ob...

Předpis č. 257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony