Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 67/2015 Sb. - Pravidla plavebního provozu)

Předpis č. 67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech...

Předpis č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k pr...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe...

Předpis č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve...

Předpis č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Předpis č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

03.04.2015 - č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony pro...

Předpis č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

03.04.2015 - č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotni...

Předpis č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léči...

Předpis č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Předpis č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěv...

Předpis č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a zp...

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.04.2015 - č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/...

Předpis č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

01.04.2015 - č. 357/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v...

Předpis č. 357/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

01.04.2015 - č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

01.04.2015 - č. 316/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 316/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

01.04.2015 - č. 342/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 342/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka