Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 388/2020 Sb. - Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na...

Předpis č. 388/2020 Sb. - Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Předpis č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o zákazu hromadných akcí, omezení divadelních, filmových a jin...

Předpis č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření

č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu ...

Předpis č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

26.09.2020 - č. 384/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb...

Předpis č. 384/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

26.09.2020 - č. 386/2020 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013...

Předpis č. 386/2020 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

26.09.2020 - č. 110/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou... - ve znění 384/2020 Sb.

Předpis č. 110/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

25.09.2020 - č. 367/2020 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinár...

Předpis č. 367/2020 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 386/2020 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v...

Předpis č. 386/2020 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

č. 385/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Předpis č. 385/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

č. 384/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, kter...

Předpis č. 384/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

č. 383/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zd...

Předpis č. 383/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

č. 382/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

Předpis č. 382/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

č. 381/2020 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úp...

Předpis č. 381/2020 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

č. 380/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborn...

Předpis č. 380/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

č. 379/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o z...

Předpis č. 379/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

č. 378/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 378/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020

č. 377/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabil...

Předpis č. 377/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

č. 376/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 376/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

Předpis č. 375/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč