Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léči...

Předpis č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Předpis č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěv...

Předpis č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a zp...

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.04.2015 - č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/...

Předpis č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

01.04.2015 - č. 357/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v...

Předpis č. 357/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

01.04.2015 - č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

01.04.2015 - č. 316/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 316/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

01.04.2015 - č. 342/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 342/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka

01.04.2015 - č. 501/2000 Sb. - Vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 501/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)

01.04.2015 - č. 356/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze ... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 356/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení

01.04.2015 - č. 130/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnickýc... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 130/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

01.04.2015 - č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejn... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 274/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

01.04.2015 - č. 304/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 304/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)

01.04.2015 - č. 396/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení ... - ve znění 34/2015 Sb.

Předpis č. 396/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

01.04.2015 - č. 154/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na akt... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 154/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 244/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 244/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky