Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ús...

Předpis č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Předpis č. 399/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Předpis č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci

Předpis č. 404/2015 Sb. - Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován...

Předpis č. 406/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množstv...

Předpis č. 405/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombi...

Předpis č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

28.12.2015 - č. 468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních ... - ve znění 398/2015 Sb.

Předpis č. 468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

28.12.2015 - č. 378/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotř...

Předpis č. 378/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

28.12.2015 - č. 381/2015 Sb. - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci

Předpis č. 381/2015 Sb. - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci

28.12.2015 - č. 397/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 397/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

28.12.2015 - č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb...

Předpis č. 398/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

28.12.2015 - č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných z...

Předpis č. 402/2015 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

28.12.2015 - č. 523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR - ve znění 378/2015 Sb.

Předpis č. 523/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

26.12.2015 - č. 336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

Předpis č. 336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

26.12.2015 - č. 25/2001 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti práce na námoční obchodní ... - ve znění 336/2015 Sb.

Předpis č. 25/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námoční obchodní lodi

24.12.2015 - č. 326/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech ...

Předpis č. 326/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

č. 368/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných...

Předpis č. 368/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.

č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními...

Předpis č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

č. 366/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v od...

Předpis č. 366/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby