Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví...

Předpis č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

č. 119/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 119/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

č. 118/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 118/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 117/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlou...

Předpis č. 117/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/199...

Předpis č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č. 114/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 114/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %

č. 115/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII b...

Předpis č. 115/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

14.05.2015 - č. 114/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky...

Předpis č. 114/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %

14.05.2015 - č. 115/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 115/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

14.05.2015 - č. 303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 115/2015 Sb.

Předpis č. 303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických...

Předpis č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto...

Předpis č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády

13.05.2015 - č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády

č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných ...

Předpis č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

č. 109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ...

Předpis č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných...

Předpis č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

05.05.2015 - č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po ...

Předpis č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Předpis č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů